ผลิตภัณฑ์​ MEGVII รุ่น Ming Ji-Mini

ระบบคัดกรองอุณหภูมิร่างกายด้วย AI

ใช้เทคโนโลยี AI จากบริษัทชั้นนำของโลก MEGVII

  • เน้นความฉลาดอัจฉริยะของระบบซอฟต์แวร์ เป็นหลัก จึงแตกต่างจากระบบกล้องวัดอุณหภูมิวัตถุทั่วไปในท้องตลาด โดย MEGVII จะตรวจวัดอุณหภูมิจากการจับตำแหน่งบริเวณกลางหน้าผาก กลางใบหน้าอัตโนมัติ

คัดกรองได้อย่างรวดเร็ว

  • สามารถคัดกรองไข้ผู้สัญจรไปมาได้พร้อมกันในอัตรา 6 คนต่อวินาที ที่ระยะ ห่าง 4 เมตร (80 คนต่อนาที)

ตรวจจับใบหน้าอย่างแม่นยำ

จึงช่วยให้สามารถจดจำใบหน้า ได้อย่างแม่นยำถึงแม้ผู้ใช้งานยังใส่หน้ากากอยู่ ทำให้ลดความเสี่ยงที่มือที่ สัมผัสเชื้อและแพรก่ระจายเชื้อไปยังผู้อื่น นอกจากนี้ระบบยังสามารถแจ้งเตือน ผู้ใช้ที่ไม่มีหน้ากากได้ (กรณีมีข้อบังคับให้ใส่หน้ากาก)

ผลิตภัณฑ์ MEGVII รุ่น Ming Ji-Mini เป็นระบบคัดกรองอุณหภูมิร่างกายด้วยปัญญาประดิษฐ์ ์(AI Fever Screening System) สามารถคัดกรองอุณหภูมิร่างกายของบคุคลผ่านทางใบหน้าได้อย่างรวดเร็วและมีความแม่นยำสูง โดยมี Application Programming Interface (API) ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบซอฟต์แวร์ขององค์กรได้ เหมาะกับการใช้งานสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการเชื่อม ต่อข้อมูลอุณหภูมิร่างกายของพนักงานหรือผู้ใช้งานที่ผ่านการลงทะเบียนเข้ากับระบบโปรแกรมบุคคล และเหมาะสำหรับใช้บริการ คัดกรองไข้ (Fever Screening Service) ในพื้นที่อาคารสาธารณะ อาทิเช่น โรงพยาบาล, สถานีรถไฟฟ้า, สถานีเดินรถ, ห้างสรรพสินค้า และอาคารสำนักงานขนาดใหญ่

MEGVII รุ่น Ming Ji-Mini ดีอย่างไร

ตรวจจับ

จดจำบันทึกรายงาน

แจ้งเตือน

สนใจใช่ไหม?

Specifications | Datasheet | Download 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email