เกี่ยวกับเรา

เรื่องราวของเรา

บริษัท​ เวิลด์แมชชีนแอนด์อีควิปเม้นท์ จำกัด โดยดำเนินธุรกิจด้านการนำเข้าเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ จากต่างประเทศ ด้วยปรัชญาในการทำงาน คือทำให้ลูกค้าพึงพอใจ ราคาไม่สูงเกินไป   ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า จะได้รับสินค้าที่ดีและมีคุณภาพ

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit.

Lorem ipsum

Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit.

Lorem ipsum

Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus.